• Regulamin

       SŁOWNIK POJĘĆ

 • Sprzedający – właściciel sklepu internetowego eleger.pl
 • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu internetowego eleger.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
 • Sklep – sklep internetowy eleger.pl
 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Sklep internetowy www.eleger.pl działający pod adresem www.eleger.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży detalicznej odzieży. 
 2. Właścicielem sklepu internetowego www.eleger.pl są Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (E-Optima) ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa, NIP: 524-249-51-43, REGON: 015690013. Działalność gospodarcza została zarejestrowana w KRS pod numerem 0000199402
 3. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.
 4. W celu skutecznego złożenia zamówienia niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądnie stron internetowych wyposażone w klawiaturę lub inne urządzenia wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych oraz dostęp do Internetu.
 5. Produkty i ceny prezentowane na stronach sklepu internetowego www.eleger.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny oraz opisy produktów są jedynie informacją handlową. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowej stronie sklepu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w jego opisie. Podane ilości i gramatura oraz wielkości produktów mogą się minimalnie różnić (+/-5%).
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 7. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich produktów.
 8. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby widoczny stan magazynowy produktów pokrywał się z dostępnym stanem faktycznym. W przypadku braku produktów znajdujących się w zamówieniu, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i strony wspólnie ustalą dalszy przebieg realizacji zamówienia.
 9. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

 • 2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w jego bazie oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji sprzedaży. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów.
 3. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.
 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. “O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Dane przetwarzane są z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, określonych w ustawie.
 5. Sprzedający informuje, że dokonując wyboru firmy wysyłkowej celem realizacji zamówienia, Kupujący wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych tej firmie tj. Kurier DHL – DHL Parcel Sp. Z O.O., ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa.
 6. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwymi danymi Klienta.
 7. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu w zakładce Polityka Prywatności.
 • 3. WARUNKI ZŁOŻENIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Unii Europejskiej.
 2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.eleger.pl poprzez udostępniony na niej formularz zamówienia.
 3. Warunkiem dokonania zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza
  i poprawne podanie wszystkich niezbędnych danych ( w tym m.in. imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail)
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w następujących przypadkach:
  1. błędnego lub tylko częściowego wypełnienia formularza zamówienia oraz / lub brak potwierdzenia zamówienia;
  2. braku zaksięgowania należnej wpłaty na wskazanym koncie w czasie 7 dni od daty złożenia zamówienia;
  3. braku odbioru wysłanej przesyłki;
  4. w przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego).
 5. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT). W przypadku wyboru faktury VAT wymagane jest zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas wypełniania formularza zamówienia oraz podanie niezbędnych danych (w przypadku firm konieczne jest podanie numeru NIP). W przypadku braku dostępności niektórych produktów, Sprzedający dopuszcza wystawienie częściowych paragonów lub faktur.
 6. Wszystkie indywidualne ustalenia (zmiany w wysyłce, rezygnacje itp.) są możliwe jedynie poprzez kontakt mailowy na adres: bok@eleger.pl
 7. Na czas realizacji zamówienia składa się czas przygotowania przesyłki oraz czas dostawy. Średni czas przygotowania przesyłki (od złożenia do wysłania przez Sprzedającego) to 1 dzień roboczy. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do otrzymania przez Kupującego) wynosi 2 dni robocze. Sprzedający zakłada, że maksymalny czas na przygotowanie przesyłki to 5 dni roboczych.
 8. W wyjątkowych sytuacjach czas przygotowania zamówienia może się opóźnić, o czym Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego drogą mailową. W przypadku przekroczenia 14 dni roboczych, w drodze indywidualnych ustaleń (drogą mailową) Kupujący ma prawo do dalszego oczekiwania na zamówienie lub rezygnacji z opóźnionego zamówienia.
 9. W przypadku rezygnacji z zamówienia Sprzedający dokona zwrotu wpłaty za zamówiony produkt niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia na wskazane przez Klienta konto.
 • 4. PŁATNOŚCI I DOSTAWA
 1. Ceny podane w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Koszt dostawy ponosi Kupujący. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania zamówienia.
 3. Całkowity koszt zamówienia (cena zamówionego produktu + koszty przesyłki) jest widoczny dla Klienta podczas wypełniania formularza zamówienia.
 4. Aktualny cennik kosztów przesyłki:

Rodzaj wysyłki

Wartość zamówienia do 300zł

Wartość zamówienia powyżej 300zł

Kurier DHL

15,00

gratis

Kurier DHL – POBRANIE

20,00

20,00

 

 

 

 1. Zamówienia są wysyłane w dni robocze (od poniedziałku do piątku) za pośrednictwem firmy: DHL na adres wskazany w formularzu. Średni czas dostawy to 1-2  dni robocze.
 2. Szczegółowy opis dotyczący sposobów dostarczenia przesyłek i warunków świadczenia usług znajduje się na stronach naszych dostawców usług transportowych (kurier DHL)
 3. Średni czas dostawy jest zależny od wybranego sposobu dostawy, o czym Kupujący jest powiadamiany w trakcie składania zamówienia.
 4. Każdą przesyłkę kurierską wskazane jest otworzyć w obecności kuriera. Ważnym elementem przy składaniu reklamacji uszkodzonej lub niekompletnej przesyłki powinien być protokół sporządzony przez kuriera w chwili otrzymania przesyłki z oznaczoną datą i godziną. W zaistniałej sytuacji wskazany jest niezwłoczny kontakt Kupującego ze Sklepem. Każdy Kupujący ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera. Kurier na żądanie Kupującego ma obowiązek sporządzić protokół szkody lub rozbieżności towaru z zamówieniem.
 5. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 6. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Aktualnie dostępne metody płatności to:
  1. Płatności internetowe (w tym m.in. e-przelew, płatności kartami kredytowymi, PayPal) obsługiwane przez serwis Payu. Wszystkie dane przesyłane są w bezpiecznym i szyfrowanym połączeniu. 
  2. Bezpośredni przelew na konto bankowe: 33 1050 1025 1000 0090 3140 4297 (ING) podając w tytule przelewu numer zamówienia.
  3. Płatność gotówką przy odbiorze (przesyłka pobraniowa)
 • 5. ZWROTY I REKLAMACJE
 1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru. Prawo to nie przysługuje w przypadku zakupu na firmę (faktura VAT).
 2. Kupujący jest zobowiązany poinformować Sprzedającego o zamiarze odstąpienia od umowy, za pośrednictwem poczty elektronicznej (poprzez wysłanie e-maila na adres bok@leger.pl) oraz odesłać zwracane produkty wraz z dowodem zakupu towaru (załączając również wypełniony wzór odstąpienia od umowy) na adres: eleger.pl, ul. Poznańska 553c, 05-860 Święcice z dopiskiem „ZWROT”. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy można pobrać tutaj: WZÓR OŚWIADCZENIA – ZWROT
 3. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, Klient zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość konsument odpowiada za wszelkie zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.
 5. Termin zwrotu towarów do Sprzedającego to 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
 6. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktów (w przypadku zwrotu wszystkich zakupionych produktów w danym zamówieniu) do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu.
 7. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
 8. Sprzedający dokonuje zwrotu należności przy użyciu takich samych środków płatniczych, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba, że strony ustalą inaczej.
 9. Reklamacje w związku z niezgodnością towaru z umową rozpatrywane i załatwiane są zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, a w sporach pomiędzy przedsiębiorcą i konsumentem rozpatrywane są i załatwiane w terminach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002r. o Szczególnych Warunkach Sprzedaży Konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.
 10. Kupujący, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Sprzedającego o stwierdzonej niezgodności.
 11. Kupujący jest zobowiązany poinformować Sprzedającego o niezgodności towaru z umową, za pośrednictwem poczty elektronicznej (poprzez wysłanie e-maila na adres: bok@eleger.pl), załączając szczegółowy opis tej niezgodności oraz odesłać reklamowane produkty wraz z dowodem zakupu towaru na adres: eleger.pl, ul. Poznańska 553c, 05-860 Święcice z dopiskiem „REKLAMACJA”. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych. WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI
 12. Koszty wysyłki reklamowanego towaru ponosi Kupujący. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu tych kosztów.
 • 6. PRAWA AUTORSKIE
 1. Cała zawartość witryny internetowej www.eleger.pl (zdjęcia, fotografie, opracowania graficzne, ekspozycje, publikacje, teksty) jest przedmiotem ochrony prawa autorskiego. Publikowane treści stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie i rozpowszechnianie takich materiałów bez uprzedniej zgody autora jest zabronione pod rygorem poniesienia odpowiedzialności cywilnej i karnej.
 2. Wykorzystywanie treści regulaminu w całości lub fragmentach bez zgody ich autora jest zawsze naruszeniem prawa autorskiego, a sprawca ponosi odpowiedzialność karną regulowaną przepisami: art. 115 – 123 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)
 • 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2017r.
 • 8. RODO 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Administrator danych

E-Optima AIP

ul. Piękna 68 00-672 Warszawa

bok@eleger.pl

+48 (22) 219 8854

 

Polityka ochrony prywatności użytkowników korzystających z internetu

W związku z powyższym E-Optima Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości jako administrator zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników korzystających z serwisu https://eleger.pl

Jeżeli użytkownik przekażę podmiotowi administrującemu dane osobowe poprzez witrynę internetową https://www.eleger.pl administrator traktować je będzie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej polityce oraz przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

Zasady przetwarzania danych osobowych

E-Optima zapewnia, że dane osobowe będą:

 • przetwarzane w sposób zgodny z prawem,

 • przetwarzane rzetelnie,

 • przetwarzane tylko w jednoznacznym, określonym celu,

 • przetwarzane tylko i wyłącznie zgodnie z celem, dla którego są gromadzone,

 • odpowiednio chronione,

 • gromadzone jedynie przez niezbędny okres.

W jaki sposób przetwarzane będą dane?

Spółka zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych w sposób stały. Spółka będzie w szczególności wykonywała następujące operacje dotyczące powierzonych danych osobowych: zbieranie, utrwalanie, porządkowanie, przechowywanie, wykorzystywanie (do celów wskazanych powyżej), ujawnianie innym podmiotom zgodnie z przepisami prawa lub na polecenie Administratora, usuwanie. Dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane w formie elektronicznej w systemach informatycznych.

Czyje dane będziemy przetwarzać?

 • Klientów: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres mailowy.

 • Osób zapisanych do newslettera: imię i nazwisko, adres mailowy.

 • Użytkowników strony internetowej https://eleger.pl

W jakim celu chemy przetwarzać Twoje dane?

 • Realizacja i obsługa zamówienia złożonego na platformie sklepu internetowego https://eleger.pl

 • Zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z usług. Aby wykryć ewentualne ataki botów, oszustwa lub nadużycia.

 • Dokonywania pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi i sprawić, że będą maksymalnie odpowiadać Twoim potrzebom.

 • Chcemy pokazywać Ci reklamy dopasowane do Twoich potrzeb i zainteresowań.

 

 

Jakie dane będziemy przetwarzać?

Dane osobowe użytkownika zbierane będą i przetwarzane na różne sposoby w trakcie korzystania z witryny internetowej https://eleger.pl

Przetwarzanie niektórych danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług, a niektóre dane użytkownik może nam dobrowolnie podać. W trakcie realizacji zamówienia będziemy informować o tym, które dane osobowe są niezbędne, oraz o konsekwencjach odmowy podania nam takich danych, co może m.in. oznaczać, że nie będziemy w stanie spełnić żądania użytkownika.

Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych obejmuje:

 • Dane niezbędne do realizacji zamówienia: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres mailowy,

 • Informację zapisane w plikach cookies w odniesieniu do wszystkich użytkowników witryny https://eleger.pl ,

 • Imię i nazwisko oraz adres mailowy w odniesieniu do osób zapisanych do newslettera.

 

Kiedy przetwarzamy Twoje dane?

Dane osobowe użytkownika wyłącznie przetwarzamy w celach zgodnych z prawem i co do zasady przetwarzamy je wówczas gdy:

 • użytkownik wyraził zgodę na takie przetwarzanie, lub

 • przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy lub naszego zobowiązania, lub

 • przetwarzanie jest konieczne do zapewnienia zgodności z obowiązującymi nas wymogami prawnymi, lub przetwarzanie jest niezbędne do realizacji zgodnych z prawem naszych działań biznesowych, a jednocześnie nie jest ono uważane za szkodliwe dla użytkownika, mamy na myśli np. o nasze działania dotyczące różnych opracowań związanych ze sprzedażą naszych produktów.

Leger Sp z o.o. one Sp.k.

Dane osobowe użytkowników mogą podlegać przekazywaniu w ramach współpracy jedynie zgodnie z celem, dla którego zostały pozyskane. Przekazywanie takich danych w ramach Współpracy jest możliwe wyłącznie o ile nie podlega to ograniczeniom prawnym.

Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie. Ujawnianie i przekazywanie danych osobowych przez nas innym podmiotom ograniczone jest do minimum. Ujawnienie bądź udostępnienie danych osobowych stronie trzeciej jest możliwe np. w następujących sytuacjach:

 • podmiot świadczy usługi na naszą rzecz, np. usługi informatyczne,

 • podmiot świadczy dla nas usługi transportowe, logistyczne, marketingowe, itp. — podmioty takie są uprawnione jedynie do przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszymi instrukcjami i na podstawie pisemnej umowy dotyczącej przetwarzania danych,

 • wystąpi konieczność egzekucji bądź ochrony i obrony naszych praw,

 • użytkownik wyraził zgodę na ich udostępnienie stronie trzeciej.

 

Zgody użytkowników

Niektóre z naszych działań wymagają zgody użytkownika w zakresie przetwarzania danych. W takim wypadku użytkownik w dowolnym momencie ma prawo wycofać swoją zgodę. W przypadku wycofania przez użytkownika zgody na przetwarzanie danych, zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych użytkownika, o ile i jakim zakresie, ich dalsze przetwarzanie lub przechowywanie nie jest dozwolone lub wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi danych osobowych lub innymi obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi.

Zwracamy uwagę, że cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na fakt zgodności z prawem operacji przetwarzania danych osobowych, jakie miały miejsce do czasu cofnięcia zgody. Należy także nadmienić, że skutkiem cofnięcia zgody może być sytuacja, w której nie będziemy w stanie spełnić żądań użytkownika lub dostarczyć mu naszych usług.

 

Ochrona danych

Eoptima zobowiązuje się do wprowadzenia odpowiednich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a przetwarzanych przez nas. Użytkownik może także sprzeciwić się gromadzeniu i dalszemu przetwarzaniu danych osobowych (o ile nie będzie to sprzeczne z prawem). Użytkownik może także zażądać poprawienia swoich danych osobowych w razie konieczności. Dla realizacji w/w uprawnień prosimy o kontakt z E-Optima.

Zażalenia

Jeśli użytkownik ma zażalenia dotyczące przetwarzania danych osobowych przez E-Optima, prosimy o kontakt z nami pod adres mailowy info@eleger.pl . Przeanalizujemy i ocenimy zażalenie użytkownika, a także przedstawimy nasze stanowisko. W razie potrzeby możemy skontaktować się z użytkownikiem w celu uzyskania dalszych informacji.

Dane kontaktowe E-Optima

Prosimy o kontakt z nami w przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkownika bądź niniejszej polityki: E-Optima AIP

Poznańska 553c

05-860 Płochocin

bok@eleger.pl

+48 (22) 219 8854

 

Konsekwencje naruszenia obowiązków wynikających z art. 28 RODO

Stworzenie odpowiedniego aneksu jest o tyle istotne, gdyż zgodnie z art. 83 ust. 4 lit. a) RODO naruszenie obowiązków wynikających z art. 28 RODO podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości do 10 000 000 euro lub do równowartości 2% rocznego obrotu. Ponadto, zgodnie z art. 58 ust. 2 w zw. z art. 83 ust. 2 RODO, organ nadzorczy dokonujący kontroli przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych może zastosować szereg środków, np. ograniczenie lub zakazanie przetwarzania danych osobowych, co do których stwierdzono podejrzenie lub samo naruszenie zasad ich przetwarzania.

 

 

 

 • Sklep zamknięty

Sklep w modernizacji.

 • Sklep zamknięty

Sklep został tymczasowo deaktywowany, prosimy spróbować za kilka dni.